Speciální základní škola Augustina Bartoše

Stručné představení školy

Jsme základní škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s upravenými výstupy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školu speciální. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich individuálních možností a schopností. Snažíme se o zdůrazňování kladů a dosažených výsledků a výkonů žáků a tím o účinnou motivaci.

Škola v Úpici se nachází ve středu našeho malého města v blízkosti řeky Úpy na trase mezi okresními městy Trutnov – Náchod. Ke škole patří nevelký pozemek, který je využíván zejména pro účely pracovních činností žáků v rámci pěstitelských prací a slouží také jako odpočinkový prostor pro žáky školní družiny.

Ve škole se vzdělávalo v průměru 110 žáků, kapacita je 118 žáků. Dnes se počet žáků pohybuje kolem 70 celkem. Škola je úplná s 1. - 9. ročníkem ZŠ a s 1. a 2. stupněm ZŠ speciální. Počty žáků ve všech dvanácti třídách (čtyři třídy Úpice, pět tříd Červený Kostelec) se pohybují od 6 do 14 žáků. Třídy mají 2 – 4 oddělení s různými ročníky.

Více o škole